Kvalita a záruky

Vžité pořekadlo praví, že lépe vyhořet než malovat, ale u nás rozhodně neplatí. Jsem detailistou, a tak sebe i svůj tým vedu k dotahování drobností. Věnuji maximální pozornost přáním a představám zákazníka, práci odevzdávám v dohodnutém termínu a samozřejmostí je pro mě úklid. Těší mě, že jedinou stopou po naší přítomnosti zůstává dobře odvedená práce.

Kvalitní osvědčené materiály i speciality

Pravidelně se vzděláváme v oboru, samostatně i na seminářích výrobců a dodavatelů materiálů. Udržujeme si přehled o dostupných materiálech, správném způsobu jejich použití. Individuálně hledáme nejlepší cenové i materiálové řešení pro danou zakázku. V případě neobvyklých povrchů, kde by mohlo docházet ke komplikacím,úzce spolupracujeme s technickými poradci výrobců.

Pro „klasické“ malování a levnější verze speciálních dekorativních technik používáme převážně výrobky firmy JUB.

Pro speciální dekorativní techniky v italském stylu dáváme přednost luxusnímu provedení produktů předních italských výrobců. Absolvujeme pravidelná školení týkající se složení barev i technik práce.

Pro nátěry dřeva a kovů používám především produkty firmy Austis.

Záruky

Před započetím prací uzavíráme vždy smlouvu o dílo, se specifikovaným rozsahem prací, druhem materiálu, cenou a termínu započetí a dokončením prací.

V ojedinělých případech se může stát, že se při realizaci objeví skutečnosti, které nebylo možné předvídat. Pokud budou takového charakteru, že by měly vliv na dobu realizace, nebo cenu a to v jakémkoli směru, budeme vás o tom vždy neprodleně informovat a domluvíme další postup k oboustranné spokojenosti. Pracujeme s nejvyšší pečlivostí, ale může se stát, že něco přehlédneme, případný nedostatek vždy napravíme.

Ručíme za:

  • skvěle provedenou práci.
  • uklizené pracoviště po provedení zakázky
  • pravdivou a otevřenou komunikaci
  • dodržení technologických postupů a přestávek stanovených výrobcem materiálů

 

Certifikat JUB Certifikat Austis Certifikat-JUB-2016
Živnostník roku Cechovní list Certifikat-JUB-2019